Privatlivs- og persondatapolitik

Privatlivs- og persondatapolitik for ergoen.dk
Velkommen som patient hos ergoen.dk ved ergoterapeut Marianne Holm
CVR 38873873
Telefon 42927424
m@ergoen.dk

I forbindelse med dine behandlinger er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLER JEG?
I forbindelse med din behandling noterer jeg oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold. Videregivelse af helbredsoplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

HVOR LÆNGE OPBEVARES OPLYSNINGERNE?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE OPLYSNINGERNE
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

KLAGEADGANG
Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til

Datatilsynet,
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.

Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Cookies
Hjemmesiden er opbygget i WordPress, som er ét af verdens mest anvendte content management systemer. WordPress er præcis så avanceret/simpelt, som man gør det til, og jeg holder det ret simpelt – jeg bruger kun et meget, meget lille hjørne af systemets muligheder. Jeg har ingen mailinglister, som man kan tilmelde sig, og intet medlemsområde, hvor man afgiver sine oplysninger til opbevaring. WordPress anvender dog grundlæggende cookies til at holde styr på sig selv, om man så må sige. Hvorvidt man er logget ind. Om man i så fald er administrator. Om man – ironisk nok – har accepteret cookies.

Vi anvender ligeledes Google Analytics til at føre statistik over dem, der besøger hjemmesiden, fordi vi har en interesse i, hvor meget den bliver brugt, hvordan de besøgende bevæger sig rundt på den, om de finder den information, vi tror de har brug for osv.

Du har mulighed for at nulstille din cookie-accept, og dermed til- eller fravælge Google Analytics, men vi kan desværre ikke tilbyde en hjemmeside uden WordPress’ cookies.
Nulstil cookie-valg


Mere information om, hvordan du håndterer cookies på de mest almindelige browsere og platforme kan findes her:
Google Chrome
Safari
Firefox
Microsoft Edge
Opera
iOS-enheder
Android telefoner

Som servicemeddelelse kan vi oplyse, at hvis du i øvrigt har en generel interesse i at udøve kontrol over, hvordan du bliver sporet på nettet, kan du i det nedenstående udforske dine muligheder for at påvirke, hvorledes du bliver sporet af de mest fremherskende ‘syndere’.
KISSmetrics
Google Analytics
Adobe/Omniture
Yahoo Analytics
Webtrends
Mixpanel