Ydelser

Ergoterapeutisk genoptræning

ERGOEN.DK tilbyder undersøgelse samt genoptræning gennem hverdagsaktiviteter i eget hjem.

Efter en sygdomsperiode kan du opleve at kroppen er svækket og derfor ikke længere være i stand til det den tidligere kunne. Det kan være at du også har fået kognitive vaskeligheder og at du fx ikke længere kan overskue dagligdagens gøremål. Det kan være, at du har fået en blodprop i hjernen, der har givet dig en ansigtslammelse eller måske en lammelse i din ene arm.

Her vil et ergoterapeutisk træningsforløb være oplagt til dig.

Der udarbejdes grundig undersøgelse af hvordan du udfører dagligdags aktiviteter for at klarlægge, hvilke udfordringer din sygdom har givet dig, og vi lægger sammen en individuel træningsplan for det videre forløb.

Et ergoterapeutisk genoptræningsforløb hos ERGOEN.DK foregår blandt andet ved træning i hverdagsaktiviteter, som er meningsfulde for dig at kunne udføre igen. Der kan også være behov for funktionel træning af din lammede arm, for at du bedre kan udføre de nødvendige bevægelser i aktiviteten.

Den ergoterapeutiske genoptræning foregår i dine vante omgivelser

Genoptræning efter hjernerystelse

I Danmark rammes over 25000 mennesker årligt af hjernerystelse. Mellem 5-20% af denne gruppe får længerevarende følger, der har stor påvirkning på deres hverdagsliv. 

Symptomerne på hjernerystelse kan være mange og omfangsrige og de kan minde om de symptomer, som mennesker med blodpropper i hjernen oplever, fx kognitive vanskeligheder. Det kan være hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, eller du kan opleve at der ikke er energi til dine vante hverdagsaktiviteter. 

ERGOEN.DK tilbyder genoptræning af kognitive vanskeligheder. I den kognitive træning arbejdes der i hverdagsaktiviteter samt med specifikke kognitive strategier indenfor hukommelse, opmærksomhed, koncentration samt i eksekutive funktioner. 

Der er oftest behov for vejledning og instruktion i energiforvaltning, så du igen kan mestre dit hverdagsliv.

Tilrettelæggelsen af træningsforløbet er afhængig af hvilke kognitive vanskeligheder du oplever og der vil oftest arbejdes med flere strategier samtidigt.

Synkevanskeligheder

Der er mange grunde til at man kan have synkevanskeligheder, som i fagsproget kaldes dysfagi. Mange får dysfagi i forbindelse med en neurologisk skade (hovedtraumer, apopleksi, ALS, Parkinsons mv.), andre får det i takt med at alderdommen sætter ind, og andre igen kan få det som følge af cancersygdomme.

ERGOEN.DK tilbyder grundig undersøgelse af din mundmotorik og spise/drikke færdigheder, forud for tilrettelæggelse af individuelt behandlingsforløb.

Der instrueres i specifikke øvelser for ansigt, mund og svælg. Endvidere vejledes der i hvilken kost, der vil være mest hensigtsmæssig for dig at indtage på nuværende tidspunkt.

ERGOEN.DK tilbyder el-stimulation med VitalStim Plus for behandling af dysfagi og ansigtslammelser.

El-stimulationsbehandlingen bedrer bl.a. styrken i ansigt, mund og svælg samt øger effektiviteten af dine synk. VitalStim Plus behandlingen kombineres med ergoterapeutiske øvelser og kan anvendes både som genoptræning og som vedligeholdende træning. 

Ved VitalStim Plus behandling vil man typisk opleve en forbedring af skaden efter 4-6 gange ved lettere skader, hvorimod svære skader kræver behandling i 8-10 gange, inden man evaluerer forløbet.

Erhvervssamarbejde

Jeg tilbyder erhvervssamarbejde inden for flere områder, herunder udarbejdelse af funktionsevnevurderinger til Jobcentre samt undervisning i ergonomi, tilpasset jeres område.

Der tilbydes også rådgivning til indretning af fx. kontorarbejdspladser og lign.
Kontakt mig gerne for en løsning på jeres problemsstilling.

ERGOEN.DK tilbyder også samarbejde til kommuner til udførelse af genoptræningsplaner. På nuværende tidspunkt samarbejder ERGOEN.DK med Assens Kommune om genoptræning af dysfagi. 

Erhvervssamarbejde afregnes efter aftale, afhængigt af arbejdets art og omfang.