Ydelser

Ergoterapeutisk genoptræning

ERGOEN.DK tilbyder ergoterapeutisk undersøgelse samt genoptræning.

Efter en sygdomsperiode kan du opleve at kroppen er svækket og derfor ikke længere være i stand til det den tidligere kunne. Det kan være, at du har fået en blodprop i hjernen, der har givet dig en ansigtslammelse eller måske en lammelse i din ene arm.
Her har jeg mulighed for at anvende el-stimulation for hurtigere og mere effektiv bedring af funktionen. 

Der udarbejdes grundig undersøgelse af hvordan du udfører dagligdags aktiviteter for at klarlægge, hvilke udfordringer din sygdom har givet dig, og vi lægger sammen en individuel træningsplan for det videre forløb.

KRANIO SAKRAL terapi (KST)

Hos ERGOEN.DK har du mulighed for at modtage KST behandlinger. 

KST behandling er en blid behandling af kraniet, rygsøjlen og korsbenet (sacrum) samt centralnervesystemet.  

Kranio Sakral Terapi (KST) udspringer fra Osteopatien og har i årevis været en anerkendt del af lægevidenskaben i USA.
Den amerikanske læge og osteopat William G. Sutherland var den første til at bevise, at der var bevægelighed mellem kranieknoglerne og han indførte i 1920’erne KST, som en integreret del af lægeuddannelsen på de osteopatiske skoler i USA.
Siden tog Trine Rosenberg & Stanley Rosenberg KST med til Danmark, hvor de har gjort et kæmpe arbejde i at udbrede KST til danskerne.
Alle mine KST kurser er taget hos Trine Rosenberg på KST Akademiet i Silkeborg.

En KST behandling hjælper cerebrospinalvæsken (CSV) i hjernen til optimale vilkår. CSV er den væske, der cirkulerer omkring hjernen og rygmarven. Den er nødvendig for næring til cellerne og til udskillelse af affaldsstoffer i Kranio Sakral systemet. Væsken fungerer som en hydaulisk støddæmper for at beskytte hjernen og rygmarven mod slag, tryk og afklemninger.


Som en del af KST behandlingen hos ERGOEN.DK tilbyder jeg Ret Ryg og Nakke teknikker til blid opretning af skæv ryg, nakke og bækkenknogler. 

Mange mennesker oplever, at KST behandlinger er virksomme overfor forskellige smerter i bevægeapparatet, hvad enten det skyldes hovedpine/migræne, piskesmæld, hjernerystelse, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, dårlig holdning, stress, kæbespændinger, fordøjelsesproblemer m.v.

En KST behandling tager mellem 1 – 1,5 time pr. gang og du skal forvente, at kroppen arbejder med denne behandling i 4-5 dage. Nogle oplever forbedring af deres problematikker efter allerede 1 gang, men de fleste vil have gavn af 3 eller flere behandlinger, afhængig af problematik. 

Hos ERGOEN.DK er der mulighed for at kombinere den blide og afstressende KST behandling med ergoterapi, som kombinationsbehandling ved fx. stressforløb, hvor der ligeledes arbejdes med energiforvaltning og gradueret aktivitetsudførelse.

HJERNETRÆTHED & ENERGIFORVALTNING

Hos ERGOEN.DK kan du gennem energiforvaltning få redskaber til at håndtere din hjernetræthed.

Hjernetræthed kan opstå pludseligt og som følge af fx. en hjerneskade, hjertestop eller hjernerystelser. Faktisk er der også rigtig mange mennesker med forbigående blodpropper i hjernen, stress og udbrændthed, der oplever hjernetræthed.
I de seneste år er der kommet flere mennesker med COVID-19 senfølger ud til os privatpraktiserende ergoterapeuter, der beskriver samme form for hjernetræthed som mennesker, der har haft en hjerneskade. Det er derfor ikke givet, at din hjernetræthed kommer som følge af en hjerneskade i traditionel forstand.

Mennesker med hjernetræthed har stor gavn af forløb, hvor der over tid arbejdes med balancen i både mængde og sværhedsgrad af de daglige aktiviteter.

I forløbet arbejdet vi med at få klarlagt hvilke aktiviteter, der forværrer hjernetrætheden, men også hvilke ressourcer du har til håndtering af hjernetrætheden. 
 

Du vil gennem forløbet opleve at får du mere og mere overblik over dine hjernetræthedssymptomer og på den måde, får mere fokus på at reagere i tide på træthedssymptomerne. 

Forløb med energiforvaltning kan eventuelt kombineres med KST-behandlinger for at hjælpe med ro til centralnervesystemet, så du får de mest optimale betingelser for at integrere energiforvaltningsteknikkerne. 

Synkevanskeligheder

Der er mange grunde til at man kan have synkevanskeligheder, der i fagsprog kaldes dysfagi.

Mange får dysfagi efter en neurologisk skade (hovedtraumer, apopleksi, hjernetumorer, Parkinsons mv.), andre får det i takt med at alderdommen sætter ind, og andre igen kan få det som følge af cancersygdomme.

ERGOEN.DK tilbyder grundig undersøgelse af din mundmotorik og svælgmuskulatur samt spise/drikke færdigheder, forud for tilrettelæggelse af individuelt behandlingsforløb.

Der er mulighed for instruktion i specifikke øvelser for ansigt, mund og svælg. Endvidere vil du modtage vejledning i hvilken kost, der vil være mest hensigtsmæssig for dig at indtage på nuværende tidspunkt.

ERGOEN.DK tilbyder el-stimulation med VitalStim+ apparat for behandling af dysfagi og ansigtslammelser.

El-stimulationsbehandlingen bedrer bl.a. styrken i ansigt, mund og svælg samt øger effektiviteten af dine synk. VitalStim+ behandlingen kombineres med ergoterapeutiske øvelser og spisning. Behandlingen kan anvendes både som genoptræning og som vedligeholdende træning. 

Ved VitalStim+ behandling vil man typisk opleve en forbedring af skaden efter 4-6 gange ved lettere skader, hvorimod svære skader kræver behandling i 8-10 gange, inden man evaluerer forløbet.

Det er ikke forbundet med smerter at modtage behandling med el-stimulation.

vitalstim

Erhvervssamarbejde

Jeg tilbyder erhvervssamarbejde inden for flere områder, herunder udarbejdelse af funktionsevnevurderinger til Jobcentre samt undervisning i ergonomi tilpasset jeres område.

Der tilbydes også rådgivning til indretning af fx. kontorarbejdspladser og lign.
Kontakt mig gerne for en løsning på jeres problemsstilling.

ERGOEN.DK tilbyder også samarbejde til kommuner med udførelse af genoptræningsplaner.
På nuværende tidspunkt samarbejder ERGOEN.DK med Assens Kommune, Nordfyns kommune samt Kerteminde kommune om genoptræning efter Sundhedslovens §140.

Erhvervssamarbejde afregnes efter aftale, afhængigt af arbejdets art og omfang.