Ydelser

Ergoterapeutisk genoptræning

ERGOEN.DK tilbyder undersøgelse samt genoptræning gennem hverdagsaktiviteter i eget hjem.

Efter en sygdomsperiode kan du opleve at kroppen er svækket og derfor ikke længere være i stand til det den tidligere kunne. Det kan være at du også har fået kognitive vaskeligheder og at du fx ikke længere kan overskue dagligdagens gøremål. Det kan være, at du har fået en blodprop i hjernen, der har givet dig en ansigtslammelse eller måske en lammelse i din ene arm.

Her vil et ergoterapeutisk træningsforløb være oplagt til dig.

Der udarbejdes grundig undersøgelse af hvordan du udfører dagligdags aktiviteter for at klarlægge, hvilke udfordringer din sygdom har givet dig, og vi lægger sammen en individuel træningsplan for det videre forløb.

Et ergoterapeutisk genoptræningsforløb hos ERGOEN.DK kan blandt andet foregå ved træning i hverdagsaktiviteter, som er meningsfulde for dig at kunne udføre igen.
Der kan også være behov for træning af din lammede arm, for at du bedre kan udføre de nødvendige bevægelser i aktiviteten. Her har jeg mulighed for at anvende el-stimulation for hurtigere og mere effektiv bedring af armens funktion. 

Der er også mulighed for behandling af energiforvaltning, der kan være påvirket i forbindelse med hjerneskader, stress, hjernerystelser eller efter COVID-19.

Den ergoterapeutiske genoptræning foregår i dine vante omgivelser eller i min klinik på Vesterbro  i Odense.

Synkevanskeligheder

Der er mange grunde til at man kan have synkevanskeligheder, som i fagsproget kaldes dysfagi.

Mange får dysfagi efter en neurologisk skade (hovedtraumer, apopleksi, hjernetumorer, Parkinsons mv.), andre får det i takt med at alderdommen sætter ind, og andre igen kan få det som følge af cancersygdomme.

ERGOEN.DK tilbyder grundig undersøgelse af din mundmotorik og svælgmuskulatur samt spise/drikke færdigheder, forud for tilrettelæggelse af individuelt behandlingsforløb.

Der er mulighed for instruktion i specifikke øvelser for ansigt, mund og svælg. Endvidere vil du modtage vejledning i hvilken kost, der vil være mest hensigtsmæssig for dig at indtage på nuværende tidspunkt.

ERGOEN.DK tilbyder el-stimulation med VitalStim+ apparat for behandling af dysfagi og ansigtslammelser.

El-stimulationsbehandlingen bedrer bl.a. styrken i ansigt, mund og svælg samt øger effektiviteten af dine synk. VitalStim+ behandlingen kombineres med ergoterapeutiske øvelser og spisning. Behandlingen kan anvendes både som genoptræning og som vedligeholdende træning. 

Ved VitalStim+ behandling vil man typisk opleve en forbedring af skaden efter 4-6 gange ved lettere skader, hvorimod svære skader kræver behandling i 8-10 gange, inden man evaluerer forløbet.

Det er ikke forbundet med smerter at modtage behandling med el-stimulation.

Erhvervssamarbejde

Jeg tilbyder erhvervssamarbejde inden for flere områder, herunder udarbejdelse af funktionsevnevurderinger til Jobcentre samt undervisning i ergonomi tilpasset jeres område.

Der tilbydes også rådgivning til indretning af fx. kontorarbejdspladser og lign.
Kontakt mig gerne for en løsning på jeres problemsstilling.

ERGOEN.DK tilbyder også samarbejde til kommuner med udførelse af genoptræningsplaner.
På nuværende tidspunkt samarbejder ERGOEN.DK med Assens Kommune, Nordfyns kommune samt Kerteminde kommune om genoptræning efter Sundhedslovens §140.

Erhvervssamarbejde afregnes efter aftale, afhængigt af arbejdets art og omfang.